Inschrijfformulier 3e Bobolitoernooi
 Uw inschrijving is definitief als het inschrijfgeld bij het organisatiecomité is ontvangen.
Het inschrijfgeld bedraagt € 45,00 per persoon.
Het inschrijfgeld kan worden overgemaakt op bankrekening 126069255 t.n.v Vereniging Promotie Damsport te Bunschoten
onder vermelding van inschrijfgeld 3e Bobolitoernooi met uw naam.
Het inschrijfgeld dient uiterlijk 1 juni 2014 door de organisatie te zijn ontvangen.
Voor betalingen na 1 juni 2014 geldt een verhoogd inschrijfgeld van € 50,00.
Naam:
Adres:
Postcode:
Plaats:
Telefoon:
Emailadres:
Naam Vereniging:
Eerder meegespeeld:
Zo niet hoe bent U bekend:
geworden met het toernooi:
Titel:
Leeftijd:
Opmerkingen - Vragen: