In verband met technische problemen met het
elektronisch inschrijfformulier wordt u verzocht om gewoon
een mail te sturen naar
pkoops@hotmail.com om u aan te melden

(mocht u het electronisch inschrijfformulier onlangs gebruikt hebben en u staat niet
op de deelnemerslijst verzoeken
wij u een mail te sturen, excuus voor het ongemak)


Inschrijfformulier 5e Bobolitoernooi
 Uw inschrijving is definitief als het inschrijfgeld bij het organisatiecomité is ontvangen.
Het inschrijfgeld bedraagt € 45,00 per persoon.
Het inschrijfgeld kan worden overgemaakt op bankrekening IBAN NL19RABO0126069255 t.n.v Vereniging Promotie Damsport te Bunschoten
onder vermelding van inschrijfgeld 5e Bobolitoernooi met uw naam.
Het inschrijfgeld dient uiterlijk 1 juni 2016 door de organisatie te zijn ontvangen.
Voor betalingen na 1 juni 2016 geldt een verhoogd inschrijfgeld van € 50,00.